Формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами музичного виховання

Шашко Анна Анатоліївна

 

Посада: музичний керівник

Кваліфікаційна категорія: 10 тарифний розряд

 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  (ЯСЛА – САДОК)  КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №235 «ГОРОШИНКА» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Завідувач  Лохматова Людмила Валеріївна

 

69097, м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 13-а,

 

Код ЄДРПОУ 26469800

 

E-mail: goroshinka235@ukr.net

Сайт: http://goroshinka235.jimdo.com

 

Провідна педагогічна ідея досвіду: КОНЦЕПТУАЛЬНОЮ ІДЕЄЮ  досвіду є формування національної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами музичного виховання.  АВТОРСЬКИЙ ПІДХІД полягає у створенні комплексної  системи роботи з музичного виховання з дітьми старшого дошкільного віку по формуванню національної свідомості.

Обґрунтування  актуальності та перспективності досвіду:

Дошкільне дитинство є періодом первинного фактичного становлення особистості, отже є найкращим для виховання в дітей моральності,культури. Музика, зокрема українська, в силу своєї чуттєвої та ефектної сутності, є дієвим засобом формування основ громадянськості, невичерпним джерелом пізнання історії рідного народу, скарбницею його духовності.

    Актуалність проблеми формування національної свідомості дітей саме засобами музичного виховання полягає в можливості і необхідності комплексного підходу до її формування, інтеграції завдвнь різних ліній розвитку дитини (в тому числі музичної) для досягнення мети.

Науково – теоретична база досвіду:

    МОН України  в  інструктивно – методичних рекомендаціях від 25.07.2016 №1/9-396 «Про організацію національно – патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», від 20.10.2016 №1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами»    скеровує нас на  ефективну реалізацію  завдань виховання національної свідомості в різних видах діяльності, зокрема на музичних заняттях, під час проведення розваг, свят, самостійної художньої діяльності. 

    З позицій сучасних надбань мистецтвознавчої, психологічної та педагогічної наук  культурно - національне виховання потребує розв’язання багатьох педагогічних проблем, загальними серед яких є створення нових теоретичних розробок, ефективних методів і прийомів музичного навчання і виховання.   

 Стисла анотація досвіду:

   Даний досвід узагальнений музичним керівником дошкільного навчального закладу «Горошинка» виходячи з практики роботи ДНЗ. Досвід містить  розробки системи планування, занять, діагностики, сценаріїв розваг, свят, фестивалів, заходів з батьками, організації музичного простору дитини для досягнення  мети- формування  національної свідомості дітей старшого дошкільного віку. Мета досягається засобами  українських пісенних, музично – танцювальних, фольклорних  жанрів, класичного та сучасного  вітчизняного і світового мистецтва у поєднанні з розширенням уявлень дітей про соціум. 

      Особливістю досвіду є спроба в умовах дошкільного навчального закладу будувати роботу з музичного виховання  використовуючи досвід сучасних педагогів – новаторів (М. Шуть, Н. Мієдінова та ін). Особливістю є інтегрування завдань освітньої лінії «Дитина в світі культури» та «Дитина  в соціумі». 

Результативність впровадження досвіду:

Інтегрування різних форм роботи з дітьми, в тому числі з розділу музичного виховання,  дозволило нам ефективно формувати у дітей старшого дошкільного віку національну свідомість,  почуття любові до своєї держави України.

       Показниками  ефективності роботи є:   

                1.       Активна діяльність дітей у фольклорних, традиційних святах, тематичних                                      розвагах, фестивалях.

                2.      Виконання дітьми ролей у процесі виховання  й навчання (дитина -слухач,                                    дитина - виконавець (співак, музикант), дитина - актор, дитина - творець);

                3.      Активна участь сім’ї в  проектній діяльності,  культурно – патріотичних  заходах.

    В результаті проведеного моніторингу можна зробити висновок, що всі діти демонструють бажання, уміння приймати участь у святах, розвагах, фестивалях. Вихованці мають достатній рівень компетенцій  в питаннях національної культури, історії рідного краю, демонструють почуття причетності до рідного дому, культурної спадщини, природи Батьківщини, виявляють уміння піклуватися про ближнього, надавати допомогу оточуючим, берегти природу. В самостійній діяльності діти співають, грають на народних музичних інструментах. Дошкільники, що мають музичні, акторські  здібності,  вдосконалюють свою майстерність, отримують досвід виступів перед великою аудиторією, демонструють свої патріотичні почуття під час виступів. Батьки виявляють активність, ініціативність у підготовці і проведення фестивалів, свят і розваг, яскраво показують свою позицію патріота, громадянина України.       

    Досвід може використовуватись в роботі музичних керівників дошкільних закладів. Робота музичного керівника багатогранна. У процесі роботи з дітьми музичний керівник використовує різні форми, види, зміст роботи, але вся його діяльність в системі взаємодії профільних фахівців, як учасника освітнього процесу, спрямована на всебічний і гармонійний розвиток дітей.                                         

     Репрезентація досвіду: Досвід розглянуто на засіданні кафедри дошкільної освіти №12 від 12.12.2017 та затверджено на засіданні науково - методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР,  протокол №8  від 20.12.2017

 


Download
ДОСВІД Формування національної свідомост
Adobe Acrobat Document 614.4 KB

Download
ДОДАТОК № 3 сценарии (муз.кер. Шашко А.А
Adobe Acrobat Document 7.5 MB

Download
ДОДАТОК №1 календарно-персп.план Шашко А
Adobe Acrobat Document 566.1 KB

Download
ДОДАТОК №2 Діагностика музичн. здібносте
Adobe Acrobat Document 87.5 KB

Download
ДОДАТОК №2 Аналіз діагност.обстеж..pdf
Adobe Acrobat Document 492.7 KB