ЗДО №235 "Горошинка" - моніторинг якості освіти:

 

  Моніторинг якості освіти в закладі забезпечує порівняльний аналіз сформованості компетенцій кожної дитини відносно себе.

 

   Для моніторингу компетенцій дітей використовується кваліметрична діагностична модель за освітніми лініями,  згідно освітньої програми «Я у Світі»,  Базового компоненту дошкільної освіти. Освітні лінії: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина  в сенсорно – пізнавальному просторі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Мовлення дитини».

 

Компетентність дітей старшого дошкільного віку за освітньою лінією «Особистість дитини» на кінець 2017-2018 навчального року: 

 

Старші та підготовча групи 48 дітей

 

вересень  51

травень  48

вис.

13 дітей 25%

13 дітей 27%

дост.

20 дитини 39%

23 дітей 48%

сер.

15 дітей 30%

12 дітей 25%

низ.

3 дитини 6%

0 дитини  %

 

 

Результат вивчення готовності майбутніх першокласників до навчання у школі на  кінець 2017-2018 навчального року: 

 

 

Вікова група/ (кількість дітей)

Місяць

Освітня лінія «Особистість дитини»

 

 

 

Освітня лінія «Дитина у соціумі»

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

Старші групи/

№ 5,8

_________

         48

дітей

травень

кіль-ть

 

13

23

12

-

1

28

18

1

2

25

21

-

9

18

17

4

%

27

 

 

48

25

 

2

58

38

2

4

52

44

 

18

38

36

8  

 

Вікова група/ (кількість дітей)

Місяць

Освітня лінія

«Гра дитини»

Освітня лінія «дитина в сенсорно – пізнавальному просторі»

Освітня лінія «Мовлення дитини»

Загальний результат

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

Старші групи/

№ 5,8

 

               травень

кількість

22

25

1

-

5

18

21

4

-

15

26

7

 

7

 

22

 

17

 

2

   48

дітей

%

46

52

2

 

10

38

44

8

 

31

54

15

 

15

 

46

 

35

 

4