ЗДО №235 "Горошинка" - моніторинг якості освіти:

 

  Моніторинг якості освіти в закладі забезпечує порівняльний аналіз сформованості компетенцій кожної дитини відносно себе.

 

   Для моніторингу компетенцій дітей використовується кваліметрична діагностична модель за освітніми лініями,  згідно освітньої програми «Я у Світі»,  Базового компоненту дошкільної освіти. Освітні лінії: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина  в сенсорно – пізнавальному просторі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Мовлення дитини».

 

Компетентність дітей старшого дошкільного віку за освітньою лінією «Особистість дитини» на кінець 2016-2017 навчального року: 

 

Старші та підготовча групи 56 дітей

 

вересень

травень

вис.

15 дітей 27%

17дітей 30%

дост.

11 дитини 20%

12 дітей 21%

сер.

27 дітей 48%

25 дітей 45%

низ.

3 дитини 5%

2 дитини  4%

 

 

Результат вивчення готовності майбутніх першокласників до навчання у школі на  кінець 2016-2017 навчального року: 

 

Рівні розвитку

Програмові розділи  

Навчання елементам грамоти

Мовлення

дитини

Дитина в сенсор- но–пізнавальному просторі

Дитина в соціумі

Дитина у природному довкіллі

Кіль кість

%

Кіль кість

%

Кіль кість

%

Кіль кість

%

Кіль кість

%

Високий

6

11

6

11

10

18

23

41

11

20

Достатній

21

37

21

37

17

30

12

21

15

27

Середній

20

36

23

41

21

37

13

23

27

48

Низький

9

16

6

11

8

15

8

15

3

5