ЗДО №235 "Горошинка" - моніторинг якості освіти:

 

  Моніторинг якості освіти в закладі забезпечує порівняльний аналіз сформованості компетенцій кожної дитини.

 

   Для моніторингу компетенцій дітей використовується кваліметрична діагностична модель за освітніми лініями,  згідно освітньої програми «Я у Світі», "Впевнений старт",  Базового компоненту дошкільної освіти. Освітні лінії: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина  в сенсорно – пізнавальному просторі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Мовлення дитини».

 

Компетентність дітей старшого дошкільного віку за освітньою лінією «Особистість дитини» на кінець 2018-2019 навчального року: 

 

Старші (№3,6) групи 43 дитини

 

вересень  46

травень  43

вис.

21 дитина 46%

18 дітей 42%

дост.

9 дітей 20%

12 дітей 28%

сер.

13 дітей 28%

13дітей 30%

низ.

3 дитини 6%

0 дитини  %

 

 

Результат вивчення готовності майбутніх першокласників до навчання у школі на  кінець 2018-2019 навчального року: 

 

 

Вікова група/ (кількість дітей)

Місяць

Освітня лінія «Особистість дитини»

 

 

 

Освітня лінія «Дитина у соціумі»

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

Старші групи/

№ 3,6

_________

         43

дитини

травень

кіль-ть

 

18

12

13

-

11

14

14

4

5

12

24

2

16

14

12

1

%

42

 

 

28

30

 

25

33

33

9

11

29

56

37

33

28

2  

 

Вікова група/ (кількість дітей)

Місяць

Освітня лінія

«Гра дитини»

Освітня лінія «дитина в сенсорно – пізнавальному просторі»

Освітня лінія «Мовлення дитини»

Загальний результат

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

Старші групи/

№ 3,6

 

               травень

кількість

25

18

-

-

11

11

16

5

7

13

19

4

 

9

 

16

 

18

 

0

   43

дитини

%

58

42

 

 

25

25

38

12

16 

31

44

9

 

20

 

38

 

42