Двотижневе меню на зимово-весняний період 2018-2019н.р.

          Двотижневе меню на зимово-весняний період складено відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227; зі змінами), постанови кабінету міністрів України від 22.11.2004р. № 1591«Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами


Двотижневе меню на осінній період 2018 року

Двотижневе меню на оздоровчий період складено відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227; зі змінами), постанови кабінету міністрів України від 22.11.2004р. № 1591«Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами.


Двотижневе меню на літній період 2018 року

Двотижневе меню на оздоровчий період складено відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227; зі змінами), постанови кабінету міністрів України від 22.11.2004р. № 1591«Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами.


Єдине примірне двотижневе меню на зимово - весінній період 2017 -2018 р.

Єдине примірне двотижневе меню на зимово -весінній  період складено відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227; зі змінами), постанови кабінету міністрів України від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами. Картотека страв складена відповідно до методичного посібника «Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»/ упорядкув.: Н.В.Омельяненко, Ю.Б. Баранова, К.В. Алєксєєнко, Л.Л.Рябчун. Рекомендовано МОН України (лист від 21.08.2013 № 1/11-13231). Узгоджено з МОЗ України (лист від 17.12.2013 № 04.04.44-58/3829/39540). Схвалено Державною санітарно-епідеміологічною службою України, ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування» МОЗ України, ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім.. О.М. Марзєєва НАМН України», Національним університетом харчових технологій).