Статут закладу освіти

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗДО № 235

Структура ЗДО № 235

Управління ЗДО № 235

         Управління ЗДО № 235 здійснюється Запорізькою міською радою, Департаментом освіти і науки, Територіальним відділом освіти Хортицького району.

        Безпосереднє керівництво роботою ЗДО № 235  здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади директором Департаменту згідно з законодавством України.

        Постійно діючий колегіальний орган у ЗДО № 235  – педагогічна рада. До складу педради входять: завідувач, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови  батьківських  комітетів груп.

    На засідання педагогічної ради можуть  бути запрошені представники  громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки  або особи, які їх замінюють. 

       Органом громадського самоврядування ЗДО № 235 є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

       У період між загальними зборами діє рада ЗДО № 235. Кількість засідань визначається за потребою. Засідання ради ЗДО № 235 є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради ЗДО № 235 обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

   Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

Облік дітей за територією  обслуговування ЗДО №235:

 вул. Василя Сергієнко: 6, 8, 10 ,14,14а, 16, 16а, 16б, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28а, 30, 32. 

 

(Наказ Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від  04.09.2017 № 468р) 

 

 

Наповнюваність дошкільного навчального закладу: 210 дітей

 

ЗДО   україномовний